ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

1.พืชชนิดใดมีการเจริญเติบโตขั้นที่สองของลำต้น
2.เซลล์พืชเป็นเซลล์ชนิดใดเมื่อแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของเซลล์
3.ออร์แกเนลล์ใดบ้างที่พบในเซลล์พืช

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉