คำตอบ

1. ข้อแรกเขาบอกว่าผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วฐานยาว 8 ซม. แสดงว่าอีกสองด้านของสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่ฐานก็จะยาว 8 ซม.เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็จะหาสูงเอียงได้จากทฤษฎีพีทาโกรัส คือ 8ยกกำลัง2 (ด้านตรงข้ามมุมฉาก) = สูงเอียงยกกำลัง2 + 4ยกกำลัง2 (ครึ่งของฐาน) —> 64 = สูงเอียงยกกำลัง2 + 16 —> สูงเอียง = รากที่สองของ64-16 = 48 —> รากที่สองของ 18 คือ 4รากที่สองของ3 ข้อค.ฮะ เข้าใจมั้ยอ่ะ คือเราไม่ได้เอากระดาษมาวาดให้ดู ;—;

แสดงความคิดเห็น

2. พื้นที่ฐานที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า = 9รากที่สองของ3
สูตรคือ รากที่สองของ3หารด้วย4 * ด้าน* ด้าน แก้สมการแล้ว ด้านนึงจะยาว6 ซม. (งงบอกได้น้าๆ) พื้นที่ผิว= พื้นที่ฐาน+พื้นที่ผิวข้าง =9รากที่สองของ3 + 3(1/2* 6 * 10) = 9รากที่สองของ3+90 ดึง9ออกจะได้ 9(รากที่สองของ3 + 10) ตอบ ง.ค้าบ

แสดงความคิดเห็น