คำตอบ

เราไม่ค่อยถนัดภาษา แต่พอแปลได้ อาจจะแปลภาษาไม่สวยนะคะ บางคำที่เขียนภาษาอังกฤษไว้คือเราไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร
3. Surds คือตัวเลขที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้และโดยส่วนมากจะอยู่ในรูปของรากที่สอง เช่น....
4. ยกกำลังสองของตัวเลขหนึ่ง คือผลคูณของเลขนั้นคูณกับตัวมันเอง
5. a perfect square คือ จำนวนเต็มยกกำลังสอง
6. รากที่สองของตัวเลขหนึ่ง คือ เมื่อจำนวน จำนวนหนึ่งคูณตัวมันเองครั้งได้ตัวเลขนั้น
7. ยกกำลังสามของตัวเลขหนึ่ง คือผลคูณของเลขนั้นคูณกับตัวมันเองสองครั้ง
8. รากที่สามของตัวเลขหนึ่ง คือ เมื่อจำนวน จำนวนหนึ่งคูณตัวมันเองสองครั้งได้ตัวเลขนั้น

คือข้อหก กับข้อแปด จะงงๆหน่อยนะคะ ไม่ถนัดแต่พยายามช่วยค่ะ😅

November_rrr

ขอบคุณ​ค่า​า​

แสดงความคิดเห็น