การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

ช่วยผมทำหน่อยฮะ

2.3 การรีดผ้าฝ้ายในขณะที่ยังหมาด ๆ โดยใช้ความร้อนสูง = 1 1 9๑7 ๑ 6๕= 1 «/ ม 2.4 เพราะเหตุใดจึงไม่ควรสวมเสื้อผ้าขนสัตว์ติดต่อกันนานหลายรน ๑” 2 1 ๑, % จ7 ๕ 2 ด 25 การพับเสื้อไหมพรมเก็บโดยไม่แขวนไม้แขวนเสื้อมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
@ 6 เรียนต้องการรณรงค์ให้แม่บ้านในทุกประเทศทั่วโลก เห แรญา มสําคัญขอ จ องการ เข นู ! ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ น้้ายารีดผ้าเรียบชนิดเติม เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ะ นักเรียนจะ ทําอย ป 5 คะแนน)
<@ กิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน แลมะ ให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่อง การดูแลเสือผ้า ลงในช่องว่าง ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันทําแผ่นพับคู่มือการดูแลเสื้อผ้าชนิดต่าง ๆโดยคลติต 1 เว รพิมพ์ข้อมูลและตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นนําแผ่นพับ!ปแจกแก่ผู้ทูสนเจหรืย) รด มี วัน อน 5 ล5: ส ดีจ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!