ภาษาอังกฤษ

ข่วยเเปลให้หน่อยนะคับ กำลังฝึกเเปล ช่วยคำศัพท์ที่ยากก็ได้นะคับ ช่วยด้วยน้าา

8๑ล๕๓๕ศาทต 7 9 3 .. "ด๐7 %๒๐ ๕๑ซะ๐๓๓ก รัก 4ก๐ 96 จเร67 พล# (6 ๓จ1 4กรัก 44 ศัตก์ ๒ ' ธุ > 8 “ เ 11เ53: 13:8500ซ๐@ รักร ๓117 อ'5 หอนทช, ไท6๑ ศู๑15 ฮ่๐๐ส ยขุหลส่อร ละ ร๕ท๐๐|! เฯ ลทส ทอล ทลร !๐15 ๐ก์ ก็อทสร ลทส ล ชู๑๐ต ๑ไลฟ์เอทรท1อ งเปฟ้า ท1ร เวลทอท15. !ฯ6 ลไ159 ๒!ลร เงลร|<๕ขูวล!! โ็๐ะ !จนทนทยเอท ไหเชท ร๓๐๐1, งเฮทไล ปรด. แไห็6 1ร5 ฮู๐๐ส โอ1 0) !ศไล๐. ธินะ 1 1รท"1 ลไงงลร ลลรง! “| หอล!ใม พเลทร 1๐0 0อ ล ๒ห๐โอรร1๐0ทล! เลร๑ขูไวล!| ๒ไลงล๕ะ ลทส์ ! แทอ๐งง ! ทลง๑ โอ๐ ” [ท6 รลทร. !16 เพลอร น ละ 6:30 ลทา สงอพ สลง. !ไ๑ รเลเร ป่า๑ ต่อง ท6 ฮูอ๐6ร ]๐ฮูชเทย ไท ไทรล ถลหพะ โอ ลท ทอนห. กณ์๕๑ ยทลร, 115 มีทา6 1อ ร๕ท๐๐!. หท6ท ทอ กิท1รท6ร, ท๕ นรนล!ไง ยูอ๑6ร 1๐ เลร๕ไวลไ ๒เล๕พีเ66. โท6 !หหร ไอลทก ตเล๕ฟิรคร โอนห ส่ลบร ล งง๑๕6. โทลง ๐เลท ฉเลขฯ ไพอ ฮูลทาธร ล เอ๕6๕. 07 |5 ล|หมลทร รลฝี่ พททอท ไป้ทลฯ |058. "ปูปล[|, | ๓๐งง เร อกไษ ล ฮูลทาอ, ” ท6 รลบร “น1 |๐0รโทย ลไงเลบร เทล|«อร ทอ ชูกไท!«< งง๑ 6อนเส ต่๐ ๑1โอ." ลทาทา6, ทองง ฝี่๐65 ทอ ทาลทลยูล? “ปอ!, ! ทอง๕( ทกรร เล๕นี้๕๑. ! ร๐๕ไตอร 56 | เพลท1 10 ย๕1! ยู๐๑๐ส์ ซูเลผี่อร, งนโ (ก งง๕[| ๐โยลกไรอ๑ผ่ 5๐9 ! ถอง๕( โลน! | ทลงล รเล 0น1ะ |ล1อ. ! ธงงลร ตั่๐ เทง เงอ๑5ร1 อตส์ งง๐ๆ ลแต่, ๑๑นัก ล เพ/๐ห ทลหล่, หท[ป่ท ล ๒19 ๒แอลไลร1. ไทอลท พอทพ ล0นใ ร6ท๐0! 066ลน ๒6หเทส เภไท ทาท ท๐ทา6เพอพ. ร6ท00! ลทส 9ท ชูท6 6๐นเพ.” ผู6แร 1๑ ทเทรลสไร้? ” /ปงพลบร รใไลฯ ทท๐ฟ์งล1อ๑๕ ลกต กอง๕( ชู้ผล นอ'" /เทห สสท6 ว ลททเอเพีอนร ไออทล 01 0 รลบ5.
ของม3คับ พื้นฐานนะคับ

คำตอบ

Choosen As Best Answer

He's young, he gets good grades at school and he has lots of friends and a good relationship with his parents.
เขาอายุน้อย, มีผลการเรียนที่ดี มีเพื่อนๆมากมายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเขา

He also plays basketball for Huntington High School USA. Life is good for OJ Mayo. But it isn't always easy!
และเขาก็เล่นบาสในโรงเรียนมัธยมhuntington,USA
ชีวิตเขาดีแต่ก็ไม่เสมอไป

"I really want to be a professional basketball player and I know I have to work hard," he says. He wakes up at 6:30 am every day. He starts the day with a big breakfast.
"ฉันอยากจะเป็นนักบาสที่เก่ง ฉันรู้ว่าจะต้องฝึกให้หนัก" เขาบอกว่า เขาตื่นตั้งแต่6.30ทุกวัน. เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยอาหารมื้อใหญ่

Then he goes jogging in the park for an hour. After that, it's time for school. When he finishes, he usually goes practice.
แล้วก็ไปเดินจ็อคกิ้งที่สวนสาธารณะเป็นชั่วโมง หลังจากนั้น ก็ถึงเวลาไปโรงเรียน หลังจากที่เรียนเสร็จ เขาก็มักไปซ้อม

Peat🍑

ขอบคุณมากๆเลยคับ><

T+ทับทิม-Nova23

เก่งอังกฤษนะเรา55+นี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยโทษที

Belle

สู้ๆนาาาา

Peat🍑

จะพยายามให้เต็มที่เลยคับคูม><

แสดงความคิดเห็น