คอมพิวเตอร์

วิชาคอมพิวเตอร์ม.1เรียนเรื่องไรบ้างครับ😄

คำตอบ

เป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยค่ะ
1.ข้อมูลเเละสารสนเทศ
เช่น ประเภทของข้อมูล วิธีประมวลผลข้อมูล
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆค่ะ ว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง
4.การทำงานของคอมพิวเตอร์ เช่นการรับข้อมูล การประมวลผล การส่งออกข้อมูล

แสดงความคิดเห็น