วิทยาศาสตร์

เซลล์จำเป็นต้องมีนิวเครียสไหมค่ะ

คำตอบ

ไม่จำเป็นต้องมีค่ะ อย่างเซลล์เม็ดเลือดแดงก็ไม่มีนิวเคลียส เลยมีลักษณะคล้ายโดนัท

แสดงความคิดเห็น

*เซลล์ทุกเซลล์จำเป็นต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะ* แต่ไม่จำเป็นต้องมีนิวเคลียสทุกเซลล์เพราะ prokaryotic cell ก็ไม่มีค่ะ มันมีแต่สารพันธุกรรมลอยๆในเซลล์เลยค่ะ (บริเวณที่มีสารพันธุกรรมคือ Nucleiod ค่ะ)

แสดงความคิดเห็น

จำเป็นต้องมีค่ะ เซลล์เม็ดเลือดแดงก็มีค่ะ แต่จะสลายเมื่ออายุมากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจับกับออกซิเจนค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ไม่จำเป็นต้องมีค่ะ อย่างเซลล์ ชนิด โปรคาริโอต ที่พบในแบคทีเรีย ก็ไม่มีนิวเคลียสค่ะ

แสดงความคิดเห็น