ภาษาอังกฤษ

ม.3เทอม1เรียนอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
#ใครรู้เม้นด้วยนะคะ ขอความกรุณาละคะ😀

คำตอบ

บทที่ 1. Must be/cant be/ sounds (like)
บทที่ 2. For/since
บทที่ 3. Stative verbs
บทที่ 4. Word order of adjectives
บทที่ 5. Comparatives with a little/ a lot
บทที่ 6. Question tags
บทที่ 7. Im sorry/Im afraid
บทที่ 8. Past continuous and past simple for interrupted plans
ถ้าผิดพลาดขอโทษด้วยนะคะ

แสดงความคิดเห็น