วิทยาศาสตร์

อยากรู้วิธีการทำค่ะ ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสมดุลรอกเท่าไหร่ แงงงงง ช่วยด้วย5555

| รว00 ระบบของรอกดังรูป ถ้า7=210ม จงหามวล 77 ที่ทําให้เกิดสมดล ๆุลพอดี 21. กําหนด
รอก ฟิสิกส์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ