วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.2เรียนเกี่ยวกับเรื่องไรบ้างอะครับ😊

คำตอบ

เทอม 1
➡️ การจำแนกสาร
➡️ ปฏิกิริยาเคมี
➡️ ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิงธรรมชาติ)
➡️ โลกของเรา (โครงสร้างโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก)
➡️ แรงในชีวิตประจำวัน

เทอม 2
➡️ อาหารกับการดํารงชีวิต
➡️ ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
➡️ แสง

สุพรรณ โคคีรี

ขอบคุณมากๆนะคร้าฟฟฟฟ😘

แสดงความคิดเห็น