คำตอบ

ตอบข้อ1ค่ะเพราะว่าเค้าไม่ใช้คำว่าทรงขับรถกัน แต่ใช้คำว่าทรงรถแทนค่ะ ส่วนข้ออื่นถูกแล้วค่ะ

แสดงความคิดเห็น