ภาษาอังกฤษ

ม.2เรียนอะไรยังไงบ้างคะ แบบว่าแนวไหน 🙏🏻📚 ขอวิชาอื่นด้วยก็ได้ค่าาา

ม.2

คำตอบ

วิทยาศาสตร์ เทอม 1
-บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบหายใจ
- ระบบขับถ่าย
- ระบบสืบพันธุ์
- ระบบประสาท
- พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
- การเพิ่มผลผลิตในสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
- อาหารกับคุณภาพชีวิต
- สารเสพติดและการป้องกัน
บทที่ 2 สารและสมบัติของสาร
- ธาตุและสารประกอบ
- ธาตุ
- การแยกสาร
- ปฏิกิริยาเคมี
- สารเคมีและ ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ เทอม 2 (ไม่เรียงบทนะ)
- แรง
- แสง
- โลก และ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- หิน ดิน แร่
- วัฏจักรนํ้า (นิดหน่อย)
เทอม 2 จำไม่ค่อยได้นะ แล้วก็มันแล้วแต่ โรงเรียนด้วยว่าจะสอนอะไรก่อน

whereareeraser

ขอบคุณน้าค้า🙏🏻

แสดงความคิดเห็น

สังคม

-พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
-ศาสนพิธี ของศาสนาอื่น

-สถาบันสังคม
-กฎหมาย​ (กระบวนการในการตรากฎหมาย กฎหมาย​ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ครอบครัว ชุมชน และประเทศโดยสังเขป)
-พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย​ (สถานภาพ บทบาท เสรีภาพ)
-ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองไทยสมัยปัจจุบัน
-เรียนรู้วัฒนธรรม​เอเชีย​

-การลงทุนและการออม
-การผลิตสินค้าและบริการ
-เศรษฐกิจพอเพียง(เกษตร​ทฤษฎี​ใหม่)
-การคุ้มครอง​สิทธิ​ตนเองในฐานะผู้บริโภค
-ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์​ทางเศรษฐกิจ​ระหว่าง​ประเทศ

-เครื่องมือทางภูมิศาตร์
-ทวีปยุโรป
-ทวีปแอฟริกา

ช่วงเทอมแรกน่าเบื่อ แต่เทอมสองเรียนสนุกมากค่ะ

whereareeraser

ขอบคุณค่า🙏🏻

แสดงความคิดเห็น

ที่พี่เรียนนะ grammar มีไม่กี่ตัว เน้นพูดมากกว่าอ่ะ conversation,vocabulary ไรงี้

whereareeraser

อ่ออวว ขอบคุณนะค้าา🥰

แสดงความคิดเห็น