คณิตศาสตร์

อยากทราบว่าม.2วิชาคณิตศาสตร์เรียนอะไรบ้างคะ อยากจะเตรียมตัวไว้ช่วงปิดเทอม^^

คำตอบ

เทอม1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-อัตราส่วนและร้อยละ
-การวัด
-แผนภูมิรูปวงกลม
-การแปลงทางเรขาคณิต
-ความเท่ากันทุกประการ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-สมบัติของเลขยกกำลัง
-พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
-การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
-การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
เทอม2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
-การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-เส้นขนาน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
-การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
-สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
-การแปรผัน
----------------------------------------------------------------
อยากเรียนหรือศึกษาไว้ก่อนแนะนำช่องนี้เลยค่ะ😊😊

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณค่า

แสดงความคิดเห็น