ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์คือ...?อะไรคะ??

คำตอบ

ศิลปะประเภทหนึ่ง แสดงออกทางรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ได้จากการมองเห็นสัมผัสและจับต้อง เช่นภาพจิตรกรรมประติมากรรม งานพิมพ์ ภาพพิมพ์ ค่ะ😜

แสดงความคิดเห็น