ภาษาอังกฤษ

รู้ว่าคำตอบ ตอบd.อะค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตอบdแล้วมีหลักการดูไหมค่ะ ว่าข้อนี้ต้องใช้ noun adv adj อะค่ะ

14. !พิธ๐ธท! เพธล6 6๐อทอทท|6 สลไล ลเทส ล 0ล|| 1อทท ไทธ !ท1ธทลป่อทล| ใหอทธเใสลเฑ หีนทส 1๐ (ส6เล ล ท่รธ นทข์| 2016 ทลส ต่ลทท๒ธทอส ๐ ล 2015 เท๐ธลร6. ล. 6%0601 0. ธ%060ใธสผ่ 0. ธ%060ปัทย (. 6%060ใลม์อท

คำตอบ