ทัศนศิลป์

หนังใหญ่ถือเป็นจิตรกรรมหรือประติมากรรมคะ

คำตอบ

Choosen As Best Answer

หนังใหญ่ที่พูดหมายถึงหนังตะลุงใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นหนังตะลุงถือเป็นงานจิตรกรรม เพราะเป็นงานที่เกิดจากความคิด จินตนาการในการสร้างสรรค์
ประติมากรรม จะหมายถึงงานปั้น ที่เป็นรูปเป็นร่าง เช่น อนุสาวรีย์วีรชนบางระจัน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น