การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

2ข้อสุดท้ายจ้าา (วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3)
ช่วยหน่อยค่า

. 03 ถือเป็นคนละตัวกน เซ็น ถิระธะม คไ : ยกใช้โดยระบุเพียงชื่อคลา ยลัเหือพาไห้ เช่น 4 1 ร เพียงชื่อคลาสแล 1๒ธะกบกปํว6 นอกจากนี้ชื่อที่ตั้งไม่ คําเฉพาะหรือคําสั่งในภาษาซีชาร์ป แ อนไ511๐ รัต๒, 15, อ 6อีอ๓รช์.๐โทธ32 (5อ๑๐830%1 .7ิ6ะ0) 7 แกหิล นักเรียนจะเขียนโปรแกรมเพื่อกําหนดให้เมท็อดของปุ่มเครื่องหมาย ลบ คูณ เ บุ ทํางานได้อย่างไร
บบนักหิด 1.4 หากทดลองใช้เครื่องคิดเลขอย่างง่ายที่สร้างขึ้น คํานวณสองครั้งติดกัน เช่น กดปุ่มต่อไปนี้ตาม สําดับ 4 + 5 = 6 - 3 = แล้วตรวจสอบว่าผลลัพธ์ ที่ได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเป็นเพราะเหตุใด และจะแก้ไขได้อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!