คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำเป็นสมการให้หน่อยค่ะขอ12~20 ขอประโยคสัญลักษณ์นะคะขอบคุณค่ะ

รนเวณา ! ชั่วโมง การออกกําลังกายโดย การว่ายน้้าจะ “ช่วยเผจผลาญพลิงงบ มากกว่าการซี่จักรยาน 150 กิโลแคลอรี ถ้าวันนี้รวีว่ายนําและ ขีจักรยานเป็นเวลา อย่างละหนึ่งชั่วโมง และเผาผลาญพลังงาน เคธร ไปได้ 1.350 กิโลแคลอรีแล้ว การว่ายนั้า หนึ่งชัวโมงจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ กีกิโลแคลอร์ ๑ ปลายฝนจ่ายค่าสมัฯมัครสมาชิกเพื่อรับวารสาร 2 2ลัน 150 บาท และต้องจ่ายค่า วารสารอีกเดือนละ 50 บาท ถ้าปลายฝน เห 750 บ้าท ปลายฝนจะได้ รับวารสารเป็' เดือน รูปสี่เหลี่ยม งิ นบึงมีความยาวรอบรูป 172 เซนติเมล ละด้า1 นของรูปสีเหลี่ยม |0>. บทท 1 1 สมการเชิงเส้นตัวแตปรเดียว 15) สี่ " = ๑98 ญาดามีเงินอยู่จํานวนหนึ่ง เธอนําเงินสองในห้า ป ของที่มีไปซื้อของขวัญให้คุณแม่ ทําให้เธอเหลือ ๊ เงิน 450 บาท เดิมญาดามีเงินเท่าใด 5 16) <--» 17) กําหนด * และรังสีอื่น ๆ ดังรูป ม มีค่าเท่าใด 8
บทที่ 1 | สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 19) จากรูปที่กําหนดให้ % มีค่าเท่าใด /ฮั้0) จากรูปที่กําหนดให้ »% มีค่าเท่าใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉