ชีววิทยา
มหาวิทยาลัย

ช่วยแปลหัวข้อพวกนี้เป็นภาษาไทย เข้าใจง่ายๆให้หน่อยจะเอาไปอ่านเตรียมตัวเรียน

คำตอบ

พันธุศาสตร์
-โครโมโซม
-การแบ่งเซลล์
-พันธุกรรม
-DNA,RNA
วิวัฒนาการและพฤติกรรมสัตว์
-พันธุศาตร์และประชากร
-กระบวนการเกิดสปีชีย์ใหม่
-วิวัฒนาการของมนุษย์
-พฤติกรรมสัตว์
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
-นิเวศวิทยา
-ประชากรและกลุ่มชีวิต
-ระบบนิเวศ
-มลพิษ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉