สังคมศึกษา

อเมริกาใต้ที่ได้รับเอกราชจากสเปน ปัจจุบันเป็นการปกครองแบบไหน รับมาจากประเทศอะไรเหรอคะ ช่วยตอบทีฮะะะ😭✌️

อเมริกาใต้ การเมืองการปกครอง

คำตอบ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย รับมาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก เพราะอยู่ใกล้กันมีการติดต่อค้าขายกันค่ะ
ส่วนรูปแบบการปกครอง เป็นแบบรัฐเดี่ยวนะคะ

ในรูปเป็นของอาร์เจนตินา เพราะโดนสเปนล่าอาณานิคมนะคะ

http://www.apecthai.org/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/677-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2.html

แสดงความคิดเห็น