วิทยาศาสตร์

K-48 มีประโยชน์อะไรอ่ะคะ

คำตอบ

Choosen As Best Answer

1.ช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติ
2.ช่วยลดความดันโลหิต
3.ช่วยรักษาภูมิแพ้
4.ช่วยให้มีสติปัญญา โดยส่งออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมอง
5.ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย

แสดงความคิดเห็น