ภาษาอังกฤษ

ช่วยอธิบายหลักการใช้ did กับ was/were หน่อยค่ะ แยกไม่ถูกจริงๆ ว่าประโยคไหนต้องใช้อะไร

คำตอบ

Was were จะเป็นอดีตของis am are(เป็น อยู่ คือ)ค่ะ สมมติว่าตอนนี้เราเป็นหมอ จะใช้ I am a doctor แต่ถ้าเคยเป็นแต่ตอนนี้เลิกเป็นแล้วจะเป็นI was a doctor แปลว่าฉันเคยเป็นหมอ(wasใช้กับI,it,he และshe) (wereใช้กับ you,we และthey)
ส่วนdid เป็นverbช่วย ใช้ในปฏิเสธกับคำถามจะอยู่ในpast simple เช่น I ate food แปลว่าฉันกินข้าวแล้ว(ateเป็นช่อง2ของeat)ถ้าจะเขียนปฏิเสธต้องเป็นI didn’t eat dinner(นำdidมาช่วยเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์แล้วเติมnotหลังdidเพราะเป็นปฏิเสธ ส่วนateเปลี่ยนเป็นeatเพราะถ้าเราเอาdid มาไว้ในประโยคแล้วจะกลับมาเป็นช่องหนึ่ง)
Past sim=subj+v2
ปฏิเสธ=subj+did not+v1
คำถาม=did+subj+v1

mild😍mild

ขอบคุณค่ะ😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

แสดงความคิดเห็น

เสริมเด้อ did เป็นกริยาก็ได้ เป็นช่อง2ของคำว่าทำ เช่น i did something bad แบบเคยทำสิ่งไม่ดีในอดีต
I did my homework last night งี้

ส่วนประโยคที่เคยมีwas/were ตอนบอกเล่า ถ้าเป็นคำถามจะเอามาขึ้นต้นจ้า ใช้เหมือนis am are

mild😍mild

ขอบคุณค่ะ 🙏🙏🙏🙏🙏

แสดงความคิดเห็น

was she a doctor?ได้ไหมคะ?แล้วถ้าจะตั้งคำถามเป็นอดีตต้องใช้ตอนไหนคะ

แสดงความคิดเห็น