ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ข้อ24ทำอย่างไงค่ะ ช่วยคิดหน่อยนะคะ 9ข้อค่ะ

PromotionBanner

คำตอบ

1 any
2 any
3 an
4 a
5 any
6 a lot
7 an
8 any
9 some

ช่วยด้วย

แก้ ข้อ 5 many

Phimolpa Kangsukun

ขอบคุณมากๆนะคะ

ช่วยด้วย

อาจจะถูกไม่หมดนะงับ

ช่วยด้วย

ขอแก้ใหม่นะะะะ
1. Some
2. Any
3. A lot of
4. A
5. Any
6. Some
7. Any
8. Much
9. A lot of

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉