ภาษาไทย
มัธยมต้น

ม3 ไทยเรียนเรื่องไรบ้างคะ?

คำตอบ

ภาษาไทย ม.3 เทอม 1
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
พระบรมราโชวาท
มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
บทละครพูดเรื่อง เห็นแก่ลูก
ออมไว้ใส่ถุงแดง
อะไร ๆ ก็ไม่เป็นไร
มองโฆษณา
เช้าฮาเย็นเฮ
เขียนงานตามรูปแบบ
เพลงนี้มีประวัติ
คำไทยแท้ , คำยืมมาจาก บาลี–สันสกฤต , คำเขมร
คำ ๗ ชนิด , ราชาศัพท์ , โวหารต่างๆ
เรียงความ ,ย่อความ
คำสมาส-คำสนธิ , คำมูล , คำประสม , คำซ้อน , คำซ้ำ พยางค์ , พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต์

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!