ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษม.2มีเนื้อหาอะไรบ้างคะ

คำตอบ

พวกtenseต่างๆ ,Question tag ,If clause,นามนับได้/นับไม่ได้,การใช้therefore,however,in spite of,because of มีอีกเยอะมาก,เปรียบเทียบขั้นกว่า ขั้นสุด,vocabulary ,infinitive with to/with out to/gerund ,conversation ,reading ,กริยา3ช่อง

แสดงความคิดเห็น