ภาษาไทย

ภาษาไทยม.2มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

คำตอบ

1.วรรณกรรมวรรณคดี 2.การอ่าน
3. การเขียน 4.คำราชาศัพท์ 5.คำยืมจากภาษาต่างประเทศ 6.การฟังและการดูอย่างวิเคราะห์วิจารณ์
7.การพูด
8.การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น
9.โครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5
10.กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
11.กลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้า
และยังมีอีกนะเยอะมากๆจำไม่ได้ละ อันนี้ของเทอม2เทอม1ปะปนอยู่นิดๆเนื้อหา

N

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น