อื่นๆ

คณิต วิทย์ ม.3 พื้นฐานเทอม1เรียนอะไรบ้างคะ

คำตอบ

Choosen As Best Answer

คณิต - พท.ผิว ปริมาตร ความคล้ายพวกนี้ค่ะ
วิทย์ - บางรร.ขึ้นเรื่องแรง ความเร็ว ความเร่ง ปริมาณทางฟิสิกส์ ไฟฟ้า คาน แต่บางรร.ก้ขึ้นพันธุกรรม ดาราศาสตร์ค่ะ

nmf

ขอบคุณค่าา

nat♡

เลขมีพวกรูท พหุนาม สมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วย

แสดงความคิดเห็น