ภาษาอังกฤษ

ใครพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Tenses บ้างค่ะ
อธิบายให้ฟังที😁

ความหมาย

คำตอบ

Tense มี 12 tense.
แบ่งออกเป็น 3 กาล คือ
อดีต Past,
ปัจจุบัน Present,
อนาคต Future
ซึ่งในแต่ละกาลจะมี 4 ชนิด คือ
1.Simple ง่าย,ธรรมดา,เป็นจริง V.1
2.Continues กำลังกระทำ V.ing
3.Perfect สมบูรณ์ (มีตัง Have,has)~อันนี้พี่เพิ่มเอง
4.Perfect Continues สมบูรณ์กระทำ จะมีทั้ง have,has และ V.ing

Smile

*จะสังเกตว่าtense ทั้ง 4 (Simple, Continues,Perfect,Perfect Continues) จะอยู่ ที่กาล ทั้ง 3 กาล(Past,Present,Future)=4*3 = 12 tense

แสดงความคิดเห็น