คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ทำยังไงครับ

2 -3 4.) จงหาค่าของ 3 (4) (1) 2 * ² + - 3 (1/2) - 12 × x 3 J@nineton81

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?