ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

๑. คำว่า “ลุแก่โทษ” ในชื่อตอนของเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนี้หมายถึงอะไร เราผิดชีวิตถึงบรรลัย m. ด้วยฆ่าฟันนายไพรเสียหนักหนา หลบลี้หนีหน้าดังคนคด ต้องกระทรวงล่วงพระราชอาชญา คำว่า “ต้องกระทรวง” หมายถึงอะไร “ขุนแผนฟังฝันให้หวั่นจิต ดวงใจเจ้าจะได้ ลูกยา จะสิ้นความทุกข์ร้อนผ่อนวิโยค ลูกในครรภ์เจ้านั้นจะเรืองฤทธิ์ คำประพันธ์ข้างต้นแสดงความเชื่อเรื่องใด คิดเห็นทั้งคุณโทษเป็นหนักหนา เหมือนฝันว่าได้ชมพระอาทิตย์ ๕. “เอ็งไปป่าพาไปแต่วันทอง ที่ร้อนโรคสิ่งไรจะไปล่ปลด เป็นคู่คิดควรเราจะพึ่งพา ๔. “ครั้นสายได้เวลาจวนห้าโมง ขุนนางไปท้องพระโรงทั้งน้อยใหญ่ พระหมื่นศรีผลัดผ้าแล้วคลาไคล ไปคอยเฝ้าพระองค์ทรงศักดา คำประพันธ์ข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใด ทีนั่งรองนั้นได้มาแต่ไหน คำที่ขีดเส้นใต้ในคำประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์ใด และหมายถึงอะไร
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉