ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ตอบอะไรคะ

14:18 อ. 28 พ.ย. 3. จงเรียงข้อความต่อไปนี้ตามระดับของภาษา โดยเริ่มจากภาษาระดับพิธีการ ทางการ กึงทางการ และระดับสนทนา (1) บ้านเมืองไทยเราดำรงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอัน เข้มแข็งถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย ก็เป็นไปตามความปรารถนาของ พวกเราเองที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า FIFT (2) ความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาได้กลายเป็นจุดระเบิดที่ทำให้เกิดเหตุ ยุ่งเหยิงยืดเยื้ออย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสถาบันศาล FIERS (3) ในกรณีที่จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สี่คน ให้แบ่ง เขตเลือกตั้งออกเป็นสองเขตเขตหนึ่งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองคน 2) 312- 4 4) 123-4 (4) เรื่องการซื้อเสียงขายเสียงจะไปโทษชาวบ้านฝ่ายเดียวคงไม่ถูกนักหรอก ต้องโทษนักการเมืองแย่ๆ บางคนด้วย ถ้าไม่มีคนซื้อจะมีคนขายได้ยังไง 1) 3-2-4 3) 1 - 3 - 4 - 2 FREFLE 76%

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉