ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยได้ไมค่ะทำไม่เป๋นจริงค่ะ

avvinda crin duym mom dine datautineide ต่างพันผูกเพียงว่า เลือดตาไหล แล้วแข็งใจจากนางตามทางมา แม่ก็เห็นลูกน้อย/ละห้อยห แต่เหลียวเหลียว เลี้ยวลับกับวิญญาณ โอ้เปล่าตาต่างสะอื้น ยืนตะลึง พระสุนทรโวหาร (ภู่) ลูกและ/แม่/แม่ลูก// สะอื้น / ลา ด้วยอาลัย เหลียวหลังยังเห็นแม่/แลเขม้น// ให้นักเรียนเขียนอธิบายความรู้สึกและข้อคิดจากบทอาขยานเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม ตามหัวข้อที่กำหนด (๕ คะแนน) ความรักของนางวันทองที่มีต่อพลายงาม ๒.๒ บอกสิ่งที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เพื่อตอบแทนพระคุณแม่ ๓ ประการ Q ๒) mm) ๓. ให้นักเรียนท่องบทอาขยานต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน) 60. 14.90 ฤ อาขยานบทหลักบทที่ ๒ โคลงสี่สุภาพ ใช้จังหวะการอ่านวรรคหน้า ๓/๒ หรือ ๒/๓ วรรคหลัง ๒/๒ ทุกบาท
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?