ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยนะคะทำไม่ได้เลยค่ะ 🥹

ข้อมูลเบื้องต้น ข้อสอบประจําวันที่ 30/09/66 เด็กคนหนึ่งเตะลูกฟุตบอลขนาดเล็กมวล 100 กรัม ที่วางนิ่งอยู่บนพื้นสนามให้ลอยขึ้นโดยทำมุมค่าหนึ่ง โดยตอนเริ่มลอยขึ้น จากพื้น มีพลังงานจลน์ 80 จูลและมีพลังงานกล 80 จูล จงแสดงวิธีทำและตอบคำถามต่อไปนี้ มีทั้งหมด 6 ข้อ) โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นของโจทย์ในด้านบน เพื่อมาพิจารณาประกอบ คำถามที่ 1 ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอลดังกล่าวมีอัตราเร็วลัพธ์เมตรต่อวินาที คำถามที่ 2 เมื่อลูกฟุตบอลขึ้นไปถึงจุดสูงสุด พลังงานศักย์ของลูกฟุตบอลที่จุดสูงสุดเท่ากับ 51.2 จูล จงหาว่า พลังงานจลน์ของ ลูกบอลจะเหลือกี่จูล (สมมติว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานให้กับแรงต้านอากาศขณะที่ลูกฟุตบอลลอยขึ้น) คำถามที่ 3 จากคำถามข้อที่ 2 จงหาว่า เมื่อลูกฟุตบอลขึ้นไปถึงจุดสูงสุด ลูกฟุตบอลดังกล่าวจะมีอัตราเร็วลัพธ์เมตรต่อวินาที คำถามที่ 4 จากคำถามข้อที่ 1 และข้อที่ 3 อยากทราบว่า ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอล ดังกล่าวมีอัตราเร็วย่อยในแนวแกนดิ่ง (แกน y) เท่ากับกี่เมตรต่อวินาที คำถามที่ 5 จากคำถามที่ 2 อยากทราบว่า ลูกฟุตบอลขึ้นไปได้สูงสุดกี่เมตร จากพื้นดิน กำหนดให้ใช้ค่า g เท่ากับ 10 m/s) คำถามที่ 6 ในตอนที่ลูกฟุตบอลเริ่มลอยขึ้นจากพื้นสนาม จงหาว่า ลูกฟุตบอลดังกล่าวลอยขึ้นโดยทำมุมองศา เมื่อเทียบกับ แนวแกนนอน (แกน x) TEST from HOME 2
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉