ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ฟิสิกส์ค่ะ ใครทำเป็นบ้างคะ😭

เราน * ตัวอย่าง จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย (V) และอัตราเร็วขณะหนึ่ง (V) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในระนาบ xy โดยที่มีพิกัด x av และ y แปรตามเวลาดังสมการ x = 2-0.25t² y =lt -0.025t³ 1. จงหาพิกัดของวัตถุ และระยะทางที่วัตถุอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นที่ 1 = 2 s 2. จงหาการกระจัดของวัตถุ และเวกเตอร์ , จาก t = 0s ถึง t = 2 s 3. จงหาสมการทั่วไปสำหรับ 7 ของวัตถุ และ V ที่ t=2s
บ้าน ล ตัวอย่าง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในระนาบ xy โดยที่มีพิกัด X และ y แปรตามเวลาดังสมการ x = 2-0.25t² y=It -0.025t³ 1. องค์ประกอบของความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา 1 - 0 ถึง 1 - 2 s 2. ความเร่งขณะหนึ่งที่เวลา : 2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉