ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค้าบ

แบบฝึกที่ ๓ พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนด แล้วเลือกความคิดเห็นที่ตรงกับนักเรียน มากที่สุด จากนั้นเขียนขยายความความคิดเห็นนั้น ครั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ อัจฉริยะคนหนึ่งคิดที่จะผลิต ความคิดเห็นที่ หุ่นยนต์นั้นไร้ชีวิตและหัวใจ หุ่นยนต์ตำรวจออกมา หวังให้ ต่างจากมนุษย์ที่มีชีวิต สมอง ทำหน้าที่แทนตำรวจ จะได้ลด และหัวใจ จึงไม่ควรให้หุ่นยนต์ ภาระงานของตำรวจ วันหนึ่ง มาทำหน้าที่นี้ หุ่นยนต์จับนักเรียนที่ขโมย กระเป๋าสตางค์เพื่อน หุ่นยนต์ ไม่ยอมปล่อยจนกว่านักเรียน ผู้นั้นจะถูกลงโทษ แต่คำสารภาพ ของนักเรียนคือยากจนมาก ที่ขโมยเงินเพื่อนเพราะอยากกิน ลูกอมเท่านั้น และเงินที่ขโมย เพียง ๑๐ บาท เหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดข้อคิดเห็นและเกิด ข้อถกเถียงต่าง ๆ มากมาย ความคิดเห็นที en คนไทยเป็นคนใจดีและขี้สงสาร การกระทำนี้เด็กผิดจริง แต่เรา ไม่เห็นชอบให้ลงโทษ เพราะมัน เศร้าเกินไป DOWN 3.2 Res ความคิดเห็นที่ 6 หุ่นยนต์คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ กลั่นกรองจากความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่หุ่นยนต์ทำ คือ สิ่งที่มนุษย์ เรียกร้องแต่ตนเองไม่อาจทำได้ ความคิดเห็นที่ 4 ความเที่ยงธรรมควรเกิดในสังคม ไทย การตัดสินครั้งนี้ถูกต้องแล้ว การใช้หุ่นยนต์ ทำให้พวกเราเห็น ความเที่ยงธรรมมากกว่า

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉