ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคะะ🥺🙏🏻

1.325 การตกแบบเสรี จากภาพตอบคำถาม ข้อ 1-5 ข้อความที่เขียนถูกหรือผิด หากผิดแก้ ข้อความให้ถูกต้อง 1. ขณะขึ้นจากจุด A ไปจุด B ความเร่งมีทิศทางขึ้น 2. ขณะขึ้นจากจุด A ไปจุด B ความเร็วมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ขณะอยู่ที่จุด B ความเร่งคงที 4. ขณะลงจากจุด B ไปจุด A ความเร่งมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่อง 5. ขณะลงจากจุด B ไปจุด A ความเร็วมีทิศทางลง 6. การเคลื่อนที่ของลูกบอลจากจุด A ไปยังจุด B และกลับมายังจุด A อีกครั้ง มีขนาดการกระจัดมีค่าเท่ากับศูนย์ 6. ถ้าขว้างวัตถุขึ้นตามแนวดิ่ง หากไม่คิดแรงต้านอากาศ วัตถุจะ เคลื่อนที่เร็วขึ้น ระยะ 7. วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก สูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ขึ้นกับความเร็วต้น โยนวัตถุก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยวัตถุขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ B ถ้า A และ C เป็นจุดที่อยู่ในระดับเดียวกัน ดังรูป จงตอบคำถามข้อ 8 ข้อความที่เขียนถูกหรือผิด หากผิดแก้ข้อความให้ถูกต้อง 8. ที่จุด A มีความเร่งเท่ากับ 10 m/s 9. ที่จุด C มีความเร็วเท่ากับศูนย์ 10.ที่จุด B มีความเร็วเท่ากับศูนย์ 11. ที่จุด A และ C มีความเร็วไม่เท่ากัน 12. การเคลื่อนที่จากจุด A ไป B และ C มีการกระจัดเท่ากับศูนย์
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉