ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ทุกคนคิดว่าควรแก้ตัวไหนบ้างคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️

ภาษาคือเอกลักษณ์ประจักษ์แจ้ง เครื่องแสดงอันเด่นชัดวัดคุณค่า เป็นสมบัติทางปัญญาน่าชื่นชม เอกราชเสริมต่อให้ได้งามสม ถ้อยคารมจึงหลากหลายได้จดจาร คือร่องรอยที่มองเห็นเป็นตำนาน เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ล้ำเลิศ ช่วยชูเชิดมรดกไทยไว้เล่าขาน ภาษาช่วยสืบสานความเป็นไทย ความเป็นชาติที่รุ่งเรืองสืบเนื่องมา ภาษาไทยจึงใหญ่ยิ่งมิ่งขวัญชาติ พ่อขุนรามทรงคิดค้นนนิยม
ก ข ข ค ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ น บ ป ณ ด ต ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ว ee ศ ษ ส ห พ อ ฮ สระ า D 2 7 9 บ ว่า ไใI ฤๅ ฦๅ ล
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?