คำตอบ

O+O = O
O+A= O หรือ A
O+B= O หรือ B
O+AB= AหรือB
A+A=AหรือO
A+B=O A B หรือAB
A+AB=A B หรือ AB
B+B=B หรือ O
B+AB=A B หรือ AB
AB+AB=A B หรือ AB

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉