ภาษาไทย
มัธยมต้น

ถอดคำประพันธ์ช่วยหน่อย
ครับ

SERA กระทั่งกองเสียงอุปโดย กระดากลากไกลร้องไห้โดย หม่อมพ่อโยตีฉันบรรลัย เรื่องเลยงามของสุนทรภู่ เห็นเขมร ปะตะ ตำนานเข้ากลางทุ่ง พลายงามร้องสองมือมันอุดปาก พอหลุดมือรื้อร้องวันทองโดย ความวิตกกังวลห่วงใยของนางวันทองที่มีต่อพลายงาม เห็นสมอมา เมจจะขาด เข้าไปไหนไม่มาหาแม่เลย ล้มตายควายวัดพิษ ยิ่งเป็นคลุ้มชอุ่มตัว พ่อพลายงามทรามสวาทของแม่เอ๋ย ที่โลกเคยวิ่งเล่นไม่เห็นตัว ไฉนศพสาบสูญพ่อทูนหัว ยิ่งเริ่มตัวเรียกว่าระกำใจ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม ของสุนทรภู่ ๔. คุณค่าทางวัฒนธรรม วรรณคดีทำหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรมของชาติจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ผู้แต่งมักสอดแทรกความรู้ข้อคิดเห็นในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม คติชีวิต คำสั่งสอน คุณธรรม จริยธรรม การใช้ภาษา วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้น ๆ สภาพสังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง แม้กระทั่งการแต่งกาย อาหาร ผสมผสานไปกับการดำเ
ถอดคำประพันธ์ครับ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?