วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยด้วยค่ะ เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

rum) 1 Hw หนดคลน da lover's hippie mee in Cradio 2 Yabas ba (microwave) 3 9841s (infrared ray ) 4 6665991 (visible light) 5 $92020157bababoy (Ultraviolet ray 6. รังสีเอก ( X - ray :) 7. 895 667221 (gamma ray) แหล่งกําเนิด 6 ประโยชน์
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วิทยาศาสตร์  มัธยมต้น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉