คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

สอบถามวิชาคณิตศาสตร์หน่อยค่ะ เรื่องเเผนภาพต้น-ใบ
ใครรู้ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยนะคะ

85 และใช้ | ศาสตร์อยู่ในช่วง 80 - 89 คะแนน คณิตศาสตร์อยู่ในช่วง 80 - 89 คะแนน ลองทําดู ข้อมูลเวลา (นาที) ที่ใช้ในการเดินทางจากบ้านมายังโรงเรียนของนักเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน เป็นดังนี้ ห้องเรียนที่ 1 : 5, 10, 15, 7, 40, 60, 55, 20, 35, 45, 35, 25, 5, 15, 20, 20, 50, 45, 35 และ 40 ห้องเรียนที่ 2 : 10, 15, 5, 10, 25, 35, 40, 45, 15, 60, 60, 55, 45, 25, 15, 15, 5, 10, 35 และ 40 จากข้อมูลข้างต้น จงสร้างแผนภาพต้น ใบ โดยมีลำต้นร่วมกัน และตอบคำถามในแต่ละข้อ ต่อไปนี้ 1) ผลต่างของเวลามากที่สุดและน้อยที่สุดที่ใช้ในการเดินทางจากบ้านมายังโรงเรียนของ 2) นักเรียนในแต่ละห้องส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านมายังโรงเรียนเท่าใด นักเรียนแต่ละห้องเป็นเท่าใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉