วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยอธิบาย3ข้อนี้หน่อยได้มั้ยคะ🥺

1.พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม F3 F2 FI ข้อใดสรุปลูกต้อง (เทียบเคียงO-net 59) n. F1 มีค่าเท่า 12 ทิศทางเดียวกัน 6. F1 มีค่าเท่า 12 ทิศตรงข้ามกัน F4 ข. F3 มีค่าเท่า F4 ทิศทางเดียวกัน ง. 12 มีค่าเท่า F4 ทิศตรงข้ามกัน
2.การดีดลูก กลมๆให้เคลื่อนที่ออกไปในแนวระดับจากขอบโต๊ะ จนตกถึงพื้น ความเร็วที่เกิดขึ้นในแนวต่างๆเป็นอย่างไร ก. ข. ความเร็วในแนวระดับกับความเร็วในแนวดิ่งมีค่าคงตัว ความเร็วในแนวระดับกับความเร็วในแนวดิ่งมีค่าเพิ่มขึ้น อ.ความเร็วในแนวระดับมีค่าคงตัว แต่ความเร็วในแนวดิ่งมีค่าเพิ่มขึ้น ง. ความเร็วในแนวระดับมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ความเร็วในแนวดิ่งมีค่าคงตัว
8.พิจารณาการกระทำของบุคคลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม แดง ดึงกล่องด้วยแรง 10 นิวตัน เป็นระยะทาง 25 เมตร - แบกกระสอบข้าวสารด้วยแรง 400 นิวตัน เดินบนทางราบเป็นระยะทาง 5 เมตร ขาว ยกกระเป๋าด้วยแรง 150 นิวตัน เดินขึ้นบันได 10 ขั้น แต่ละขั้นสูง 15 เซนติเมตร ในทางวิยาศาสตร์ถือว่าการกระทำของบุคคลใดได้งาน (onet 58) ข. แดง และ ขาว ค. ด่า และ ขาว ก. แดง และ ง. แดง ดำ และ ขาว

คำตอบ

พอจะเข้าใจไหมคะ ผิดพลาดตรงไหนขออภัยนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉