วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคะ ด่วนๆ

–ารัม ที่ 0 'C กลายเป็นไอน้ำเดือดที่ 80 540 1 ร้อน 'C รี 54,000 = cal/g cal/g cal/g.c ไอน้ำ 100 °C 323N1/1 ใช้ปริมาณความร้อน mL 100 × 10 × 54 54,000 4. 2. น้ำแข็งมวล 30 กรัม ถ้าต้องการทำให้กลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 30C จะต้องใช้ปริมาณ ความร้อนเท่าไร 3. ถ้าต้องการทำให้ไอน้ำมวล 10 กรัม ที่ 100 °C ควบแน่นเป็นน้ำ 10 กรัม ที่อุณหภูมิ (0) C จะมีการคายความร้อนที่แคลอรี ถ้าให้ปริมาณความร้อน 42,000 แคลอรี แก่น้ำแข็งมวล 800 กรัม น้ำแข็งจะหลอมเหลว จนเหลืออยู่กี่กรัม
ตัวอย่างการคำนวณ คำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งมวล กำหนดให้ ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ วิธีทํา น้ำแข็ง O'C = น้ำเย็น 0 'C 100 กรัม ที่ 0 C กลายเป็นไอน้ำเดือดที่ 80 cal/g 540 cal/g mL 100 × 80 8,000 แคลอรี mc^t 100 × 1 × 100 10,000 แคลอรี mL 100 × 540 54,000 แคลอรี ดังนั้น ปริมาณความร้อนที่ใช้ทั้งหมด น้ำร้อน 100 C Q+Q₂+Q₂ 8,000 + 10,000+ 54,000 72,000 แคลอรี 100 °C 1 cal/g-'C ไอน้ำ 100 'C ตอบ กรรม ngguns 2 LY 3 น กา ขนาด 25 ลงในบีก q 2. ลงในสมุ 3 ของน่าท 4.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉