คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ครูไม่สอนเลยค่ะ🥲

example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example example ---------- ตัว ยาง ---------- พิสูจน์ E 1) ABE = DBC 2) AÊB = DCB 3) AE = DC 4) AABE = ADBC 5) AB = DB E 1) มุมตรงข้าม 2) กำหนดให้ 3) กำหนดให้ A ABC=AADE (_ 4) จากข้อ 1, 2 และ 3 (ม.ม.ด.) 5) ด้านที่สมนัยกันของ A ที่เท่ากันทุกประการ exomple example example example example example example example example example example example จากรูป กำหนดให้ ABB และ AE = DC จงพิสูจน์ว่า AB - DB กิจกรรมที่ GR 48% 24% 8% La 10% DCB 1. รูปสามเหลี่ยมแต่ละคู่ในข้อต่อไปนี้เท่ากันทุกประการด้วยความสัมพันธ์แบบใด (ด.ม.ด., ม.ค.ม., ด.ต.ต., ม.ม.ต.) 2) D example example example example exomple example example example example B A ABC ABAD (
4) 5) 6) AABC = ABDC ( A ABC A EDF (________________ A ADC A ADB ( B A ABC ABAD (N 8) 9) A4 A ABC = AADC 10) A ABD ACDB A ABE ACBD (__ A ABC ADBE (______

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉