ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยเเปลความ"ทุกข์ของชาวนาในบทกวี"หน่อยค่ะ🥺

บที่ 4 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ให้นักเรียนแปลความบทประพันธ์ของ จิตร ภูมิศักดิ์ ในหน้า 11 ให้ความครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสม คะแนน เป็นข้าวทุกคราว เหงือกที่ สกิน ป่าวนี้จะมีว ข เบื้องหลังทุกข์ทน จากโรงมาเป็นราง จากรวงเบนเม็ดพราว เหงื่อหยดสัก หาด ปดโปนตีเส้นเอ็น น้ำเหงื่อที่เรือแดง สายเลือดกทั้งสิ้น จง เป็นอาจิณ จังก่อเกิดมาเป็นคน ให้ชมทุกชั้นชน และขมขื่นสินเชียวลาว ระยะทางใน เหนียง 450 ov 6 ล้อนทุกข์ยากลำบาก เป็น ทุกหยดหมดล้วนเป็น ประชาเป็นสิน V และนาง ที่สด็จสายน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉