ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยแปลหน้านี้ให้ทีค่ะ ส่งวันนี้😭😭

O บัดนั้น ได้ฟังอสุรีก็ดีใจ ซึ่งจะฆ่าข้าด้วยอาวุธ จงให้เอานุ่นสําลีมา แล้วจึงเอาพันเข้าทั้งตัว ชั้นนอกนั้นให้เอาฟาง แล้วจงเอาไฟจุดเข้า เลือดเนื้อก็จะสูญไปด้วยกัน ๏ เมื่อนั้น ได้ฟังไม่แจ้งมารยา จึงมีพระราชโองการ ไปเอาน้ำมันกับสำลี ๆ ๖ ค่ำ ๆ คำแหงหนุมานทหารใหญ่ แกล้งกล่าวใส่ไคล้ด้วยมารยา ไหนจะสิ้นสุดสังขาร กับผ้าชุบน้ำมันยาง ตลอดแต่หัวไปจนหาง ทําต่างเชือกรัดผูกพัน เผาให้สิ้นชีพอาสัญ ไม่ทันทนทุกข์เวทนา ฯ ฯ ๘ คำ ฯ เจรจา ทศเศียรสุริย์วงศ์ยักษา อสุราชื่นชมยินดี เหวงเหวยทหารยักษ์ มาทำตามที่คำมัน ฯ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉