ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

สอบถามวิชาภาษาอังกฤษ ม.4 ในหนังสือ go beyond ช่วยหาคำตอบ และอธิบายการหาคำตอบให้ทีค่ะ ขอบคุณค่ะ🙏🏻💄

eles a able n pick WORDS&BEYOND 3 Match the words in Column A to the definitions in Column B. Column A Column B the act of traveling from one place line to another 2 missing home when you're in another place trip voyage journey passport control gate homesick check in crew customs take off when you go somewhere and come back again land the people who work on a plane or ship to begin to fly a plane in the air at the beginning of a flight e a part of an airport where you get on or off a plane > Match the futur to guide a plane safely back to the ground at the end of a flight the area where your documents are checked the act of showing your ticket and giving your luggage to the staff at the airport 1 1 The tr 2 Donna summ Sam 3 4 a group of people politely waiting to do something long it went out the door. 3 Because of the storm, their plane couldn't inside the airport. because she was Talk 5 Dian to check in for the flight was s SPEA and the passengers had to wait If we likely a b C d e will the place where your luggage is 2 Wha sometimes searched Arr a long journey, usually by ship L 4 Complete the sentences (1-8) with words and phrases from Column A of Exercise 3. 1 When I got on the plane, the flight was very friendly and offered me something to drink. 2 The to San going pres be + simp Put tl 1 he 2 th 4 Sunny felt missing her family so much. 5 A: What B: Gate 43, I think. 6 We're going on a school Francisco next week. 7 We were late getting out of the airport becaus 3 sa 4 u 8 Lola's plane is due to decided to search our suitcase. at 3:00 pm so we should be at the airport no later than 3:15 p.m. to pick her up. 30 Co Co C 1 C does our flight leave from 4 R

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉