ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมด้วยอัตราเร็ว 20 รอบ ในเวลา 4 วินาที จงหาอัตราเร็ว ถ้ารัศมีของการเคลื่อนที่เป็น 2 เมตร

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉