คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

had
could
were/might

had told
would have failed
might not have became

だと思います!

高1

ありがとうございます!!

taka

恐らくタイプミスだと思いますが、最後 might not have became → might not have become です。

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉