ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยทีครับ

01:54 น. b < 70/555 4. การเกิดสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้า 5. การเกิดแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อเข็มของเข็มทิศ รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 19. คลื่นผิวน้ำเดินทางจากบริเวณ 1 ไปยังบริเวณ 11 โดยมีทิศการเคลื่อนที่ตามลูกศร ดังภาพ บริเวณ แชร์ สทศ ANIETS แก้ไข หน้า 16 สถาบันการการศึกษาแห่งชาติ การหา Naterial situte of Educational Testing Service Public translation) เวลา 11.30 - 13.30 น. นคลื่น รอยต่อ บริเวณ || ข้อใดถูกต้อง 1. น้ำในบริเวณเตื้นกว่าน้ำในบริเวณ II น้ำในบริเวณ 1 ลึกเท่ากับน้ำในบริเวณ II 2. 3. น้ำในบริเวณ 1 ลึกกว่าน้ำในบริเวณ II 4. ความยาวคลื่นผิวน้ำในบริเวณ 1 ยาวกว่าความยาวคลื่นผิวน้ำในบริเวณ II 5. ความถี่ของคลื่นผิวน้ำในบริเวณ ไม่เท่ากับความถี่ของคลื่นผิวน้ำในบริเวณ II 100% 13 ลบ 900 เพิ่มเติม ||

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉